Työturvallisuus on välittämistä

Blogi | 16.5.2024

Turvallinen työ syntyy työkulttuurissa, jossa välitetään omasta ja muiden työturvallisuudesta. Arjen keskellä huomioidaan asioita, joissa turvallisuus voisi toteutua paremmin. Aiheen ohittamisen sijaan välittäminen tarkoittaa työkulttuuria, jossa huomioista puhutaan ja keskustellaan ennakoivasti ennen kuin mitään sattuu.

Alutec on mukana Työterveyslaitoksen koordinoimassa Nolla tapaturmaa –verkostossa, jonka tarkoituksena on kehittää työturvallisuutta. Verkosto ja Nolla tapaturmaa –foorumi edustavat pitkäjänteistä sitoutumista ja myönteistä asennetta työn, turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Huhtikuussa 2024 Alutecille myönnettiin Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokitus II:n todistus. Olemme TTL:n termein kohti maailman kärkeä -tasolla. Otamme meihin kohdistuneen huomion tyytyväisenä vastaan. Olemme panostaneet työturvallisuuden kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Meillä kaikki lähtee työkulttuurin kehittämisestä.

Työturvallisuuden myönteinen kehitys vaatii muuta kuin vuoden teeman tai kampanjan, jolla saataisiin huomiota tai palkintoja. Lopputuloksena on talon sisäinen palkinto. Sairauspoissaolot vähenevät, työyhteisössä tulee tunne, että minusta välittävät niin työkaverit kuin työnantaja. Nolla tapaturmaa tavoitteena on meidän juttumme.

Jos ihmiset välittävät itsestään ja vierustovereistaan, eivät he jätä kertomatta nurkan takana piilevästä turvallisuusriskistä. Jos ihmiset välittävät itsestään ja työkavereistaan, he käyttävät tarvittavia henkilönsuojaimia ja varmistavat, etteivät aiheuta omalla toiminnallaan vaaraa muille. Työturvallisuus on täten puhtaasti välittämistä. – Erik Samsonov, Alutec Oy

Haluamme, että nolla tapaturmaa -ajanjaksomme jatkuu mahdollisimman pitkään, mutta samalla tiedostamme, että virheitä sattuu. Emme siis syyllistä tai osoita sormella, kun jotakin sattuu. Ihmiset tekevät virheitä, ja niistä voidaan oppia ja saada ennakoitua vastaava tilanne.

Tärkein toimenpide, jolla työturvallisuutta parannetaan ja kuinka me olemme sitä Alutecilla parantaneet on, että turvallisesta työstä puhutaan ja välittäminen näkyy konkreettisesti meidän jokapäiväisessä toiminnassamme.
Pidämme lukua tapaturmattomista päivistä, syömme ja juomme munkkikahvit aina 100 tapaturmattoman päivän välein ja olemme ylpeitä suorituksestamme.
Keräämme tuotannosta aloitteita, ja jos ne liittyvät turvallisuuteen ne laitetaan kuntoon heti.
Viikoittaisissa solupalaverissa nostamme esiin turvallisuuteen liittyviä asioita, muistutamme ajankohtaisista vaaroista esim. talvella liukkaus jne. Soluvastaaville olemme järjestäneet työturvallisuuskorttikoulutuksia. – Erik Samsonov, Alutec Oy

Nollis.fi kertoo lisää Nolla tapaturmaa -foorumista.

Edellinen

Liittyvät artikkelit