Alutec terassi- ja parvekelasitukset vievät kotona ja mökillä viihtymisen seuraavalle tasolle

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoituksella kohti kasvua ja kansainvälisyyttä

Yleinen | 7.7.2023

Alutec Oy:n saama hankerahoitus mahdollistaa ja aikaistaa yrityksen strategian mukaisen kasvamisen ja kehittymisen uusilla tuotteilla Suomessa ja ulkomailla. KV Step 1 hankkeen myötä Alutec Oy kehittää uusia tuotantomenetelmiä, sekä palvelukonsepteja, lisää toimintaansa digitalisaatiota ja kehittää ja lanseeraa uusia tuotteita. Hankkeen myötä edistetään myös vähähiilisyyttä sekä ilmastotavoitteita tukevaa taloutta, kehittämällä tuotantoprosesseja sekä lisäämällä kierrätettävien raaka-aineiden käyttöä.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeeseen esitetyn hankesuunnitelman mukaisesti avustusta. Hankkeen osarahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Kehitysavustuksen erityistavoite on digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Alueellisista painotuksista on päättänyt Valtioneuvosto.

Alutec Oy:n saama rahoituserä, josta tukea on saatu, on tarkoitettu kehitystoimintaan sekä investointeihin. Myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen, sekä jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä. Yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen parantaa alueen työllisyyttä ja sitä kautta alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Ilmoitus tuesta ja tiivistelmä sen sisällöstä löytyy Rakennerahastojen sivuilta.

Seuraava

Liittyvät artikkelit