Ovi – mikä kaikki siinä voi mennä pieleen?

Uutiset | | 7.2.2023

Kaikki niitä käyttää, kukaan niitä ei huomaa – ennen kuin joku menee pieleen. Lapsikin osaa niitä käyttää, mutta vain, jos ne on suunniteltu oikein. 

Luulisi, että alumiinioven suunnitteleminen arkipäiväiseen rakennukseen – kuten asuinkerrostaloon, kouluun tai hoivakotiin – olisi koko rakennuksen suunnittelussa se helpoin juttu. Ovi tulee rakennuksen ulkoseinällä siihen kohtaan, mistä pitää päästä kulkemaan sisälle ja ulos. Sisätiloissa ovi rajaa tiloja, toimii äänieristeenä ja palokatkona. Ovella paitsi mahdollistetaan pääsy eri tiloihin, myös estetään pääsy.  

Oven määrittely on yksinkertainen asia, joten miksi se on niin vaikeaa?

Vaikka oven määrittely sinänsä on yksinkertainen asia, liittyy oven suunnitteluun monia määräyksiä ja rakennuksen käyttöön liittyviä tavoitteita. Kertaamme tässä nyt sellaisia seikkoja, joissa yleensä mennään ns. metsähallituksen puolelle.

Ovi on liian kapea

Oven kuuluu olla niin leveä, että julkisissa tiloissa myös pyörätuolia käyttävät ihmiset pääsevät kulkemaan ovesta esteettä, vaikka ainoastaan ns. käyntiovilehti olisi avattuna ja vieressä oleva vasikkaovi suljettuna.

Vaatimus kulkuaukon leveydelle on 850 mm esteettömyyden kannalta. Joskus suunnitelmissa tiloja on jouduttu suunnittelemaan siten, että esim. poistumistien käytävälle jää tilaa vain 1300 mm leveälle ovelle. Tämä on auttamatta liian kapea ovi parioveksi, kun otetaan huomioon ns. vasikkaoven tarvitsema tila. Nykyaikaisilla erittäin eristävillä metalliovilla kulkuaukoksi jää 1300 mm leveässä ovessa vakiosaranalla alle metri, kun molemmat ovilehdet ovat avattuna 90 astetta. Mikäli oviaukkoa ei voida leventää, on tässä tilanteessa vaihdettava pariovi esim. yksilehtiseksi oveksi, jolloin ovesta tulee kömpelö käyttää.

Toinen vaihtoehto on rakentaa oveen kiinteä pieli-ikkuna, joka keventää yksilehtistä ovea hieman, mutta tällöin vaatimus esim. 1200 mm avautumisaukosta kun molemmat ovilehdet on avattuna, ei toteudu. Tämä suunnitteluvirhe on siis helppo korjata alun suunnittelutyötä tehtäessä, mutta vaikeaa tai jopa mahdotonta korjata, kun varsinaista ovea ollaan suunnittelemassa. 

Oven paloluokitus on väärä

Joskus suunnitelmiin jää kummittelemaan esim. edellisestä talosta kopioitu paloluokka, tai paloluokkaa ei ole huomioitu kaikkiin suunnitelmiin. Pääsuunnittelija kuvaa ovet ja paloluokkavaatimukset yleensä sekä pohjapiirustuksessa että ovikaaviossa. Mikäli paloluokkaristiriitaa ei havaita pohjapiirustuksen ja ovikaavion välillä, saatetaan paloluokituksen puuttuminen tai paloluokkavirhe havaita vasta lopputarkastuksessa. Tällöin koko rakennus voi joutua käyttökieltoon, mikäli oikeanlaista palo-ovea ei ehditä toimittaa ajoissa. 

Alutec ulkopalo-ovet

Alutecin EI230- ja EI260 ulkopalo-ovet ovat CE-merkittyjä E16034 mukaisesti.

Palosisäovillemme on myönnetty Eurofinns hyväksyntä tyyppihyväksyntäasetusten mukaisuudesta.

Kaikki palo-ovemme on valmistettu Hydro CIRCAL -alumiiniprofiileista, jotka ovat vähintään 75 %:sti kuluttajajätealumiinia.

Käyttäjien tarpeita ei oteta huomioon

Joskus rakennuksessa olevaan tilaan – esimerkiksi liiketilaan – vaihtuu käyttäjä kesken rakentamisen. Ajatellaan vaikkapa esimerkkiä, jossa lähikaupan sijaan liiketilaan tuleekin käyttäjäksi apteekki. Apteekit vaativat yleensä, että ovessa on Finanssialan keskusliiton määrittelemän, rakenteellinen murronsuojaus III mukaiset ovet, kun alkuperäiselle käyttäjälle olisi todennäköisesti riittänyt rakenteellinen murronsuojaus II ja iskunkestävä lasi P4A.

Suojausluokan nostaminen ovessa edellyttää varmuuslukon lisäksi murtosuojatappeja saranapuolella, sekä jämerämpää P6B-luokan murronsuojalasia. Mikäli tilan käyttäjästä johtuvaa muutosta ei muisteta kertoa ovitoimittajalle, joudutaan muutokset tekemään jälkikäteen. Tämä tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että ovi on otettava pois paikoiltaan ja lähetettävä takaisin tehtaalle. Murtosuojaluokan edellyttämiä muutoksia saattaa olla mahdoton lisätä ovirakenteeseen enää työmaalla. 

Oven suoritustaso yliarvioidaan

Etenkin julkisten tilojen oville asetetaan paljon vaatimuksia. Oven on oltava tiivis, ääntä eristävä ja erittäin hyvin lämpöä eristävä. Yleinen vaatimus u-arvolle on max. 1,0 W/m2K. Tämä tarkoittaa käytännössä lisäeristystä oviprofiilien sisälle, kaksinkertaista tiivistystä sekä karmien ja ovilehden osalle, mutta myös kynnyksen osalle. Lasi on ilman muuta 3-kertainen eristyslasi, joka karkaa helposti todella painavaksi, mikäli puhutaan äänieristysvaatimuksista, jotka ylittävät 30 dB.

Samaan aikaan oven pitäisi olla kevyt käyttää, jotta myös lapset ja vanhukset jaksaisivat avata oven. Lisäksi oven pitäisi olla hyvin kestävä. Sen pitäisi kestää tuhansia avauskertoja menettämättä muotoaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että oven käyntivälys on sellainen, että ovi ei ”kanita”, mikä taas johtaa huonompaan ilmatiiviyteen ja sitä myöden äänieristävyyteen. Oven päätehtävä -eli toimia kulkuaukkona – on hyvä pitää mielessä muiden vaatimusten lisäksi. Mikäli jostain syystä äänieristys on tärkeämpi ominaisuus, kannattaisi suunnittelussa miettiä, voiko kulkuaukon toteuttaa johonkin muuhun kohtaan tilassa. 

Nämä kaikki asiat ovat sellaisia seikkoja, jotka on mahdollista havaita ja helposti toteuttaa, kun ne huomioidaan alussa, mutta hankalia tai jopa mahdottomia toteuttaa, kun suunnittelu on jo valmis ja rakennus oviaukon ympärillä on jo toteutettu. Apuja suunnitteluun on saatavilla keneltä tahansa ovitoimittajalta, se on meidän oviammattilaisten arkipäivää ja jokapäiväistä työtä. Älä pelkää koputtaa ovelle ja kysyä!

Pauli
Sammalmaa

Tuotepäällikkö – Ovi- ja ikkunatuotteet

040 561 8412

Edellinen

Liittyvät artikkelit