Paloikkunat ja palolasiseinät

Palorakenteita hankittaessa on tärkeää valita vain testattuja ja tyyppihyväksyttyjä palorakenteita, koska vain ne antavat toimintavarmuuden tulipalon sattuessa.

Alutec Oy valmistaa myös eri paloluokkien kiinteitä ikkunoita ja lasiseiniä sisä- ja ulkokäyttöön. Tuotteet voidaan suunnitella näyttämään aivan samoilta kuin tavallisetkin alumiini-ikkunat ja lasiseinät, jolloin ne sulautuvat hyvin muiden ikkunoiden ja seinien joukkoon. 

Valmistamamme EI30 ja EI60-paloluokan ulkopalolasiseinät ovat sertifioituja. Kiinteät rakenteet testataan eri testausstandardin perusteella kuin palo-ovet. Kiinteiden palorakenteiden rakennuspaikkakohtainen hyväksyttäminen ei ole mahdollista pelkällä palo-oven hyväksynnällä. Tämän vuoksi Alutec on hankkinut kiinteille palorakenteille erillisen sertifikaatin. Palorakenteeseemme voidaan toteuttaa lasi – ja umpiosia.

Paloikkunoiden ja palolasiseinien käyttöön vaikuttavat esimerkiksi rakennuksen sijainti toiseen taloon näiden ja poistumistie lasiseinän lähellä. Otamme tällaiset tekijät huomioon jo tarjouslaskentavaiheessa ja kerromme millaisia toteutusmahdollisuuksia ja käytännön vaatimuksia asiaan liittyy.

Kestävä kehitys

Alutec-paloikkunat ja palolasiseinät valmistetaan aina Hydro CIRCAL -alumiiniprofiileista, jotka ovat vähintään 75 %:sti kuluttajajätealumiinia. Käyttämiemme profiileiden CO2 -päästöt ovat vain n. 1/4 eurooppalaisesta keskiarvosta ja vain alle viidesosan maailmanlaajuiseen keskiarvoon verrattuna.

Palolasiseinät soveltuvat käytettäväksi missä tahansa kohteessa, jossa palo-osastoiva seinä halutaan toteuttaa alumiiniprofiilirakenteisena. Palolasiseinässä voi olla sekä lasi- että umpiosia. Palolasiseinään voidaan liittää myös ovia. Käyttökohteina ovat usein koulut, sairaalat ja muut julkiset tilat.

Palolasiseinää voidaan jatkaa saumattomasti niin leveänä kuin tarve vaatii, kunhan yksittäisen elementin leveys ei ylitä 3522 mm:ä. Lasiseinän maksimikorkeus voi olla 5040 mm. Lasiseinät eivät ole kantavia rakenteita ja saattavat korkeina rakenteina tarvita taustarakenteen tuekseen.

Palolasiseinärakenteen lasikokoja on rajoitettu, mutta yhden lasin koko voi olla silti maksimissaan 1900 x 4093. On kuitenkin hyvä muistaa, että etenkin sisälasiseinissä rakenteellinen kokorajoitus ei ole välttämättä määräävä, vaan esim. asennuspaikka määrittelee lasin ja rakenteen mahdollista maksimikokoa. Lasit voivat olla joko suorakaiteen tai neliön muotoisia, mutta myös muotolasit ovat sallittuja.

Sisälasiseinässä voidaan tarpeen tullen käyttää myös puskusaumaan asennettuja laseja, jolloin palolasiseinärakenteella on mahdollista päästä maksimaaliseen lasipinta-alaan ilman häirtseviä välipystyprofiileja.

Alutec palolasiseinärakenne voidaan betonirakenteisen seinän sijaan asentaa myös min. 95 mm paksuun puu- tai metallirankaiseen seinään.

Muut paloluokitellut tuotteet

Palosisäovet

Alutec sisäpalo-oville on myönnetty Eurofinns

Lue lisää

Paloulko-ovet

Alutec valmistaa CE-merkittyjä EI230- ja EI260

Lue lisää

Alutec ulkopalo-ovet

Referenssejä

Blogista